Den allra sista bänken skruvas ihop i strålande vårsol. Stämningen är god!
Hasse A, Thure N, Bengt H, Folke H skymtar i bakgrunden, Anneli H och Gunnar D.

Nu står bänkarna här och väntar tills vi är redo att frakta upp dom på plats i brottet.