Startsida

 

Projekt "Norhalla" i korthet

Mellan de båda natursköna byarna Nordhallen och Häggsjön i västra Jämtland ligger ett nedlagt täljstensbrott. Olika personer med musikaliskt sinne har i omgångar kommenterat den fina akustiken i det gamla täljstensbrottet. Sedan har då och då framförts tankar om att man skulle kunna använda täljstensbrottet till kulturarena. Vid det hade det säkert också stannat om inte initiativrika personer dragit igång det hela!

Hösten 2002 hölls en konsert där och sedan dess är platsens arbetsnamn "Norhalla". Det ger ju naturligtvis associationer till en välkänd musikarena. Men först och främst anknyter det till det gamla ortnamnet Norhallen. Namnet är en geografisk beskrivning på själva platsen. Nor härrör från de båda sjöarna, Östra och Västra Noren. Nor betyder ju också smalt sund. Hall betyder sluttning. Ett smalt sund har vi vid Drunkningssundet, vilket har samband med nordhallsbornas tidigare djurfångst av älg och björn vid Tännforsen.

Under den första konserten var scenen ett klippblock som artisterna med hjälp av en stege klättrat upp på. Trots att konserten ägt rum med kort varsel en regning onsdagskväll kom cirka 90 personer. Vi som var där insåg att det här var något som flera borde få ta del av.
Snabbt bildade vi en arbetsgrupp i Nordhallen-Häggsjöns Bygdegårdsförening och började planera hur vi skulle gå till väga. Åtskilliga möten har avverkats där vi stött och blött hur vi bäst ska komma vidare. 

Det stod klart för oss att skulle vi ha någon form av verksamhet så var vägen den första som behövde åtgärdas. Första arbetsdagen kom 17 vuxna och 5 barn för att hjälpa till med att röja och dra sly. Ett fantastiskt resultat med tanke på att hela Nordhallens befolkning består av cirka 30 personer inklusive barn och gamla. Flera arbetsdagar följde (se "Dagbok") med röjning, eldning och säkerställande av staketet. Sedan fick vi hjälp med att köra på 280 ton grus. Men än återstår mycket arbete med vägen. Den behöver dikas och finare grus behövs läggas på. Parkeringsplatser är en annan högt prioriterad fråga.

Norhalla har fått finansieringshjälp från :

Landsbygdsutvecklingsprogrammet
Lokalt projektstöd
Åre kommuns allmänna näringslivsfond
Länskulturen
Leader Åres Gröna Dalar
Föreningen IT- Åredalen
Norhallas vänner

500 åhörarplatser, stor scen och ett kraftigt elverk finns på plats i Norhalla, ett resultat av 1000-tals frivilliga arbetstimmar .

 

Karin Bark