Först lades massor från brottet i botten på vägen.....

....sen 280 ton grovt bergkross.

Många Tack till: Jan Bagge, Peo Lif och Markteknik