Vägen var igenväxt efter många år utan underhåll.

Det var fantastiskt att så många ställde upp och jobbade. Byarna Nordhallen/Häggsjön har ett 40 tal bofasta.

Kristina Alvskog och Eleanor Lundberg släpar sly.